Tuesday, December 22, 2009

Ce astept de la noul presedinte Basescu

În calitate de iniţiator, alături de politologul Vladimir Tismăneanu, al Apelului pentru susţinerea candidaturii preşedintelui TB, aştept de la noul preşedinte Băsescu şi de la guvernul Boc – executorul proiectului prezidenţial de modernizare a României – în principal următoarele :


1. Să fie trecute în rezervă, în fine, frăţiile activisto-securiste care au sechestrat statul român în perioada de tranziţie de la RSR-SSMD la Românica vanghelică care e şi l-au folosit ca pe o păpuşă gonflabilă, spre a-şi satisface nemăsuratele lor pohte de phootere, de avere, de plăcere (şi aceasta, sub pretextul că ele, frăţiile teroristo-revoluţionare au făcut “revoluţia română”, cică, după planificarea şi aprobarea acestei minciuni mari cât secolul în catacombele GRU şi KGB, adică);


2.Să fie declasificate cele 200.000 de dosare zise “de siguranţă naţională”, în care stau pitiţi priculicii iepocii, ce constituie chiar frăţiile sus-menţionate, păstrându-se la top-secret, la rigoare, doar câteva mii de dosare realmente de siguranţă statală maximă, a căror decriptare ar pericilita sistemul de securitate al alianţei militare în care suntem integraţi (NATO.) ; restul dosarelor, începând cu cel al senatorului plătică şi sfârşind cu cel al judecătorului şpăghică, al editorialistului gargarică, al marei vedete sportivo-guriste furnică, al onghistului ciuvică şi-al poetului dinescu, avepică sau cărtărică să fie puse pe internet, să-i judece orişicine, căci nu strică, aloo ;


3.Să fie publicate pe Net dosarele tuturor informatorilor şi activiştilor pcr, utc, uascr prinşi în post la “revoluţie” şi preluaţi de “noile structuri” după potop, chiar dacă prin această operaţie ar rămâne descoperite 7/10 din guv-ul Boc, aloo…!


4.Să fie restructurată clasa politică în sensul voinţei exprimate de electorat la recentul referendum, prin suprimarea unei camere parlamentare şi reducerea numărului de parlamentari ;  iar în noul parlament şi-n structurile administrative ale statului să nu  mai poată pătrunde foştii activişti comunişti, foştii judecători şi procurori comunişti, foştii securişti şi miliţieni, indiferent dacă au făcut sau nu “poliţie politică” (o sintagmă menită să-i spele de păcate pe membrii aparatului de represiune al Lagărului iepocal, scoţându-i de subt incidenţa lustraţiei) ;


5.Să se elaboreze o nouă lege de organizare judecătorească, prin care să fie scoşi din magistratură foştii activişti comunişti, securişti şi miliţieni, precum şi foştii judecători şi procurori comunişti (incompetenţi şi corupţi din vrej), în magistratură rămânând doar strict absolvenţii institutului naţional de resort ; în plus, să se instituie regula ca judecătorul sau procurorul căruia i-au fost infirmate cel mult 3 soluţii emise în dosarele pe care le-a judecat / instrumentat în cursul unui an, sau cel mult 10 soluţii emise pe parcursul a 5 ani, să fie exclus din magistratură, fără drept de reintrare, iar dacă statul român va fi fost prejudiciat material de soluţiile date de judecătorul corupt sau incompetent, acesta să răspundă material pentru daune ;


6. Să se elaboreze noi legi de organizare avocaţială, notarială şi a executorilor judecătoreşti, prin care să se liberalizeze intrarea în aceste adevărate caste, ocupate la ora actuală – în bună parte – de foşti activişti, securişti, miliţieni, judecători, procurori şi notari comunişti sau de progeniturile acestora;


7. Să se elaboreze – cu prioritate absolută – o nouă lege a învăţământului, prin care vitalul proces de instruire a noii generaţii – axat actualmente pe acumularea monstruoasă de cunuştinţe inutile, ca pe vremea ceaslovului elevului Creangă – să fie simplificat şi eficientizat la maximum, bazându-se pe dobândirea unor cunoştinţe practice şi a unor reguli bine asimilate de conduită în societate, care să completeze cei 7 ani de acasă (ce adesori lipsesc cu desăvârşire la tineretul din ţărişoara noastră ferentarizată).  La nivelul primar, gimnazial şi liceal, cunoştinţele specializate sau mai avansate să fie predate numai opţional, iar învăţământul general să fie în întregime laicizat ;


8. Să fie elaborată de urgenţă o nouă lege a presei scrise-electronice şi a audovizualului, prin care să se poată retrage dreptul de editare sau de antenă redacţiilor sau posturilor radio-tv care promovează violenţa excesivă, dispreţul faţă de lege şi faţă de autorităţile publice, pornografia şi cinismul (fiecare dintre aceşti itemi prin care se defineşte atitudinea mass-media faţă  de valorile pe care vrem să le promovăm/ apărăm poate fi cuantificat de o lege organică). Indiferent dacă sunt publice sau private, organele media trebuie privite ca parte integrantă a sistemului de educaţie naţională şi trebuie să se supună unei viziuni coerente despre  felul în care statul român înţelege să facă educaţie naţională hic et nunc. Nu putem lăsa ca de dragul profitului personal sau al libertăţii de expresie neîngrădite, un „mogul” sau altul să pervertească gustul ori subliminalul a milioane de oameni ori să manipuleze conştiinţele mai puţin pregătite să facă faţă intoxicării şi diversiunii ; e ca şi cum ai lăsa un inamic public nr.1 în libertate totală şi înarmat nu c-un becisnic pistol automat sau cu un anemic tanc, ci cu-o armă infinit mai periculoasă, a armaghedonului postmodern : tunul catodic ; 


9. Să fie adoptată noua lege a pensiilor şi perfecţionată legea salarizării unice, prin care să se elimine privilegiile de care se bucură, ca din întâmplare, doar cei ce au beneficiat şi de apartenenţa lor privilegiată  la “vechile structuri” ale statului român ; este indamisibil ca statul român să continue a fi căpuşat tocmai de cei care au contribuit direct, prin apartenenţa lor la vechile structuri comuniste, la persistenţa fostului regim (din care se trag – în fond şi la urma urmelor – toate relele sociale actuale),  în detrimentul majorităţii oneste ;


10.În fine, dar nu în ultimul rând, să fie elaborată o nouă lege a comerţului, prin care formalităţile de înfiinţare şi autorizare ale unei societăţi comerciale să fie simplificate la maximum, după modelul statelor celor mai performante în domeniu ; iar pe măsura descentralizării şi debirocratizării statului comunistoid, enorma fiscalitate să fie redusă la limite suportabile, aloo…


Acestea sunt doleanţele mele, expuse dintr-o suflare de altfel, pe care dacă Băse le va pune în practică sau cel puţin va crea premisele realizării lor, va intra în istoria Ro ca eroul postmodernizator, după părerea mea, păi cum naiba. Iar dacă nu, nu…! :evil: 


ps. Ii rog pe toti semnatarii listei de sustinere a presedintelui TB să-și expună pe scurt așteptările lor personale de la noul președinte Băsescu. Sunt convins că atunci când toate aceste asteptări vor fi cumulate și vor fi privite in ansamblu, va rezulta o viziune tulburător de exacta a viitorului pe care și-l doresc românii în acest moment al istoriei lor.

+++++++++++
Text original & comments : aici.

No comments:

Post a Comment