Monday, September 13, 2010

Dupa ce jmekerii au folosit ani si ani TVR intru indobitocirea boborului, ageamii – sau jmekerii si mai mari – vor s-o faca apolitica, cica…
N-o să refer acum despre rolu’ Tembeliziunii Române în formarea omului nou al Iepocii de altădat’, căci îmi închipui că orice ins cât de cât matorat îşi poate da seama despre ce şi cum a fost în Lagăru’ colectivizat. Am în vedere doar perioada de după Loviluţie, când TVR s-a pus în slujba formării, din fostul om nou activist de partid ori securist, a omului şi mai nou:  loviluţionar decembrist, terorist, cepeunist, fesenist, social-democrat, punrist, pesemist  & peremist  şi  – finis coronat opus – capitalist get-beget liberalo-pedelist, mogul & liber-schimbist.

Iată ce scriam în 1991, pe vremea când cariatidele “elitei” loco, colaboratoare vajnice – și dintotdeauna de altfel – ale  Radioului şi Tembeliziunii Române (“Libere”), chiar credeau că-și scaldă purissimile talente în marea libertății originare,  în sfârșit regăsită, n-așa…?

“…dacă misteriosul păpuşar al scenei noastre potdecembriste (să-l numim deocamdată „AS”;)) ar pierde 99% din sinapsele insidioaselor sale manevre (parlamentul, președinția, guvernul, FSN-ul, VR-ul şi celelalte aripi de bătaie tactică, monadele securizate ale corporației de „gazde”, „surse” & „răspândaci”, inclusiv toate figoarnele de asalt: „Azi”, „Dimineața”, „România Mare”, „Europa”, „Totuși iubirea”, „Democrația” etc., ori flașnetele de învăluire: „Adevărul”, „Tineretul liber”, „Libertatea”, „Curierul Naţional” ş.a.), și dacă ar avea împotrivă nu unul, ci zece spiriduși ca PMB, bașca o „Românie literară” ca pentru China, rămânându-i în schimb, prin absurd, DOAR TELEVIZIUNEA, nici atunci partida n-ar fi pierdută pentru AS, helas… !
Efectul loviturii de tun catodic asupra unei populații malaxate de amarnicii ani colectiviști e inimaginabil de eficient: căci voința manipulatorilor postului de emisie se transmite prin mămăliga subliminală a telespectatorilor ca unda lui Maxwell prin eter, inconștientul colectiv al abonaților TV (8/10 din electorat) devenind așadar chiar substratum-ul vectorului pornit de pe Unicul Post ! Și dacă io dețin acest SCUD strategicissim și vreau să-mi lansez pohta ce-am pohtit, cine mă mai poate opri ?! (…)

Cel ce înțelese perfect rolu’ copleșitor al Televiziunii în recucerirea Estului Pustiit fu chiar Maestrul de mai sus, spânul nostru cel de tot basmul, AS-ul așilor. Când Revoluția de Catifea acoperi cu faldurile-i languroase Hradul şi Muntele Vitoşa, iar cu pulpana-i spulberă elegant ditamai Zidul Berlinului, când, apoi, valul Revoltei de pe Bega veni spre ecluza Ciurel ca un Amazon turbat, amenințând să înece nu doar butaforicul splai „Victoria Socialismului”, dar și Prospectul Nevski de mai încolo (după principiul vaselor comunicante ;)), invizibilu’ se dădu de trei ori peste cap și se prefăcu în Făt-Frumos, iar pe urmă, aplicând faimoasa tactică a voinikului din poveste, care după cum știm arunca în faţa Urgiei piepteni, gresii și altele, ce preschimbându-se în referentul lor deturnau la ţanc Marea Fugăreală (executată contra sa de Scorpie), ce se gândi el? Ia să arunc în faţa viiturii ăsteia TELEVIZORUL, să vedem ce-o să fie ! Și adevărat l-a plasat (începând cu 21!) la Palat și-am aflat: că Piaţa cu pricina se numește de atunci, firește, a Revoluţiei ! Iar Spânu’ domnește, vezi bine, de-acum, în țara lu’ Verde-împărat, fiind deja pe cale de a se însura și cu a doua zisă-verișoară, după ce primise împărăția lu unchi-său plus 30% din acțiunile tronului vecinului Roş-împărat (care până la urmă îi va lăsa totul, moşul neavând copii!), asta în timp ce oasele bietului veritabil Făt-Mumos, transformate în mape îngălbenite pe jumătate și ștampilate drept în noadă cu parafa SRI-ului, putrezesc pentru următorii 90 de ani în fontana de la Berevoești…”

Una preste alta, bilanțul trofeelor recente ale TVR (L) e următorul:
  • a constituit comandamentul – pur și simplu! – pentru aşa-zisa “revoluţie din decembrie”, în realitate lovitura de stat care a înlocuit Clanul sau Regimul Ceauşescu cu Clanul sau Regimul Iliescu și – de voie, de nevoie – a transformat socialismul de stat în social-democraţie originală, în care tot foștii comuniști și activiști – de rangul doi – sunt la conducere;
  • a fost rampa de lansare și de legendarizare a ieroilor salvatori frontişti / cepeuniști/  fesenişti în frunte cu Ivan Ilici şi cu alţi priculici securici-kaghebici, care ieroi au pus bazele FSN și astfel au putut pregăti, de pe cai mari, duminica orbului din mai 1990;
  • prin intermediul TVR (L) au fost dirijate contramanifestaţiile fetelor de la APACA şi băieţilor de la IMGB din ianuarie-februarie 1990, culminând cu înăbușirea  “Pieţei Universităţii” și cu sinistrele Mineriade, ce au scos de subt pământ, efectiv, forţele paramilitare prin care regimul Iliescu s-a perpetuat la putere exact timpul necesar spre a spulbera și bruma de rezistență a “partidelor istorice” și a transfera avuția națională în mâinile foștilor tovi și băieți, transformați peste noapte în “revoluționari” și “capitaliști” de ocazie;
Apoi, după ce teribilul  Tun Catodic – cum i-am spus de la bun început tembeliziunii – şi-a îndeplinit misia istorică de salvare (vezi și Frontul Salvării, n-așa?) a tovilor și băieților și de transformare a ieroilor colectivişti în ieroi individualiști & capitaliști, fiind retras încet-încet în rezerva de weapons, pe măsura apariției televiziunilor cică “independente”, ale căror echipe de cinici și talentați fripturiști (sau tonomatele mogulilor media, cum li se mai spune) vor prelua ştafeta de tembelizare, de telenovelizare, de intoxicare și de manipulare a rumânilor onești, însă naivi, astăzi, când un “trădător al Sistemului” are iată  henorma cutezanţă, încurajat fiind – dacă nu cumva chiar obligat, aloo… – de aliaţii euro-atlantici să-i administreze numitului “sistem ticăloşit” lovituri de demantelare și când “Tunul Catodic” TVR ar putea fi îndreptat de actuala putere – ce are măcar acest drept, ca sforţă ocârmuitoare actuală – chiar contra celor care l-au folosit altădată pentru acapararea Ro, tocmai acum consilierii ageamii din jurul  coconului remordenizator (care nu e un singur rumân, ci sunt mai mulţi, desigur) susţin cu naivitate sau,  mai grav, cu incompetenţă or viclenie “depolitizarea TVR”, de parcă luptătorii contra “sistemului ticăloşit” ar dispune de prea multe  alte atuuri spre a câştiga bătălia remodernizării, hic et nunc, când Criza, dublată de imaginea hiperproastă pe care le-au făcut-o reformatorilor echipele media ale mogulilor, ce i-au flagelat  nobosit şi nestingherit pe cei ce-au vrut să dea un pic cu mătura prin Grajdurile lui Augias de Dâmboviţa, riscă să-i lase pe bieţii heroi fără glas, în timp ce TVR zice magnanim pas, dedicată doar telenovelelor coreene, vedetelor sportive și guriștilor de pripas, filmelor de artă iepocală şi folklorului loco ce va mai fi rămas după ce şi ultimul măgar autentic din al Mioriţei naţional stass s-a transformat în cosmopolit ass

Și totuși, ce-ar putea face TVR, în al 13-lea ceas… ? mă veţi întreba. Păi, de-un paregzamplu, şi-ar putea face, pentru început, autocritica, explicând populației cum anume a îndobitocit-o ani de zile, de la formarea omului nou și până la teroristul sau turnătorul transformat în erou și la minerul salvator al democrației cu ranga-i din batardou pe-al ochelaristului popou… Pe urmă ar putea continua cu prezentarea zmecherilor ce s-au perindat prin incinta sa ab urbe condita, cum ar venea, inclusiv cu famigliile de fete şi băieţi care-i fac legea internă încă de pe lumea ailaltă şi cărora puţin le pasă cine e la putere, numai şpaga  & leafa grasă să le iasă şi să nu miroasă prea tare, drea… 

Omu’ nou a fost creat printr-o intensă propagandă socialistă, atât de eficientă încât urmele sale se văd şi azi, la 20 de ani de la căderea comunizmului, în mentalitatea imensei majorităţi a rumânilor, în sistemul de învăţământ, în aparatul politic şi de stat şi-n cultura de pe nat, în râu’ lat şi-n ramu’ nalt. Omul normal va fi reformatat după ce omul nou de tip cântăreţ la Dynam va fi lichidat, dar nu la Sighet sau la Canal ca altădat şi nici lăsând  renaşterea rumânului normal în voia soartei sale de rahat ori la cheremul mogulului înnebunit după ratingu-i de rahat, ci printr-o propagandă şi educaţie ridicată la proiect prioritar de stat, în care Telviziunea Naţională are (încă) un rol esenţial de jucat. Cu condiţia ca de acest proiect să se ocupe un staff naţional hyperluminat (cum nu prea am avut niciodat pe-al nostru nat…oops. Păcat!)

+++++++
Text original & comments : aici.

No comments:

Post a Comment