Saturday, March 10, 2012

Putin vrea sa suprainarmeze Armata Roşie… Ca ce chestie, bre ? :roll:
"Aveti grijă ca odată cu apa să nu aruncaţi şi copilul din albie" - le tot reamintea Ceauşescu în chiar anul căderii sale, cu o frază din peremiologia aborigenă, celor care doreau să reformeze "socialismul" (în fapt, socialismul de stat ori "lagărul" socialist). Bătrânul cadrist comunist, ultimul mohican stalinist, în fond, avea dreptate: orice vânticel de reformă, orice adiere de libertate, orice iz de democraţie erau inexorabil fatale pentru superkafkianul Lagăr: o construcţie a răului (disimulat în bine!) atât de perfectă, încât şi un singur cui dacă ai fi scos din schelăria-i hidoasă, golemul s-ar fi prăbuşit, aşa cum s-a şi întâmplat în realitate: protocronica "primăvară de la Praga" va fi fost urmată, preste mode şi timp, de solidarnoscica "primăvară de la Varşovia", apoi de perestroikista "primăvară de la Moscova", cu rezultatul care a devenit istorie deja: a pierit nu doar socialismul de stat, dar şi statul comunizmului triumfător însuşi - URSS. Însă oamenii Lagărului, disimulaţi în contrariul lor printr-o ingenioasă zmecherie numită "perestroika", iar la ai noştri "revoluţie", nu doar că au supravieţuit prăbuşirii vechii lumi, însă - până una alta - vor deveni şi învingătorii noii lumi, pe care timp de 10-15 ani o vor fi făurit-o după chipul şi asemănarea lor. Din fericire, Ro avu norocul chior de a apuca subt umbrela nord-atlanticilor, care ori o vor modela după chipul şi asemănarea dumnealor, ori o vor abandona (iar) pe mâna (prea) vechilor structuri. Iar asta vom vedea în cel mai scurt viitor... :idea:

Ca să înţelegem despre ce-i vorba e suficient să ne uităm în ograda vecinului rus, unde tocmai a revenit la putere tot un fel de secretos Mus - dar care totuşi, spre onoarea lui, n-a stat deloc ascuns, trebuie spus, ci s-a ştiut din capul locului că a fost ofiţer KGB, in spe - şi care se pare că va face şi de acum încolo ceea ce-l duce mintea şi misia, şi de fapt nu pe el, ci pe însăşi clasa or casta sa, ce nu-şi va putea ieşi nikagda din pielea războiului rece şi a confruntării cu capitalizmul descompus, păi cum drea. Nici pomeneală deci ca Rusia să-ncerce a se elibera din complexele-i militar-statale şi să vină alături de lumea ce se pregăteşte să treacă într-o etapă istorică următoare, în care se vor confrunta între ele nu naţiunile, ci lumile, mai precis lumile vechi, naţionaliste, religios-fundamentaliste şi extremiste, cu o cultură şi cu o mentalitate socială strict locale, cu lumile postmoderne şi globale, care nu vor mai exista ca suveranităţi naţionale tale quale, cu economii ori resurse limitate de graniţe artificiale, ci se vor fi întrepătruns într-un sistem de reţele informaţionale din ce în ce mai strâns, prin care se va derula totul (resurse naturale, umane sau financiare, strategii sau tactici regionale de preîntâmpinare a crizelor şi accidentelor globale etc), şi exclusiv pe criterii raţionale, iar nu naţionalist-emoţionale ori religios-sectare. Or, Putin a declarat deja că va reînarma Rusia aşa cum n-a mai făcut-o niciun predecesor până acuma, ceea ce înseamnă că el şi nomenklatura-i resimt tendinţa globalizatoare ca pe o directă ameninţare pentru ţara sa (ţară posesoare, din întâmplare a o şesime din resursele de bogăţii naturale şi teritoriale mondiale) şi socoteşte, probabil, că aceste resurse sunt râvnite de naţiunile înconjurătoare, or, asta este efectiv o mare şi periculoasă eroare generată de concepţia învechită, chiar decrepită, a unei clase politice care nu e doar vădit depăşită de realităţile unei lumi ce se poate prăbuşi într-o clipită, cu giganticele ei probleme globale, preste micile oaze naţionale, oricât de înfloritoare şi de imperiale ar fi fost acestea până acum, însă e vba de o clasă halucinant de abramburită, ce poate radicaliza sau hiisteriza o naţiune renumită pentru caracteru-i impetuos şi cam aventuros, care, punând mâna la un moment dat pe un arsenal militar grandios, ar putea fi tentată să apese - doamne fereşte! - pe focos (ca pistolul din Actul întâi pe care decoratorul l-a uitat într-un cui, deşi făcea parte din decorul spectacolului "Stalin" - sau "Hitler" - "Sonatu' ", şi care va trage în Actul 4, ca draqu'... oops).

++++++++++++++
Text original & comments: aici.

No comments:

Post a Comment