Saturday, March 30, 2013

Ati auzit de poeta Florentina Borgovan ?


După îndelungi ezitări, născute din scrupule artistice şi morale chinuitoare – din câte îmi dau seama acum -, Florentina Borgovan, una dintre cele mai atente, mai civilizate şi mai cultivate semnături din Hyperspatz – cum îi zic eu cyberspaţiului -, mi-a încredinţat spre publicare pe my blog, neapărat (deşi eu i-am propus la un moment dat să-i fac un blog aparte), nişte texte excepţionale, texte pe care – dacă nu cumva greşesc – le-a avut în mână la vremea naşterii lor şi Nicolae Manolescu, mentorul optzeciştilor, însă din păcate criticul nu le-a putut publica la vremea aceea, din pricina faptului că Cenzura le-ar fi hăpăit fulgerător, vezi bine, dar şi pentru că Florentina n-a participat la bătaia ocleiului prin Bucurescii Mateiului comunizat sau la Cenaclul de luni cel supravegheat şi doar printr-o minune salvgardat peste mode şi timpul ce s-a curbat nesperat… Faptul că puternica poetă Florentina Borgovan apare în public abia aici şi acum, cu un text care nu se deosebeşte decât prin certă originalitate şi valoare, cum ar veni, de textele optzeciştilor vremii, ne-arată încă şi încă o dată că habent sua fata libelli (aşa cum a scris dl Manolescu la apariţia “Poemului de oţel”, cartea mea iepocal premiată, dar nepublicată la vremea sa şi apărută când nimeni nu se mai aştepta, întrucât pentru naşterea-i supergrea trebuia să moară comunizmu, chiar aşa…). Cartea Florentinei se cheamă Un secret bine păzit – laşitatea savantului secretar şi, după ce o veţi parcurge  mai jos, veţi realiza că e după chipul şi asemănarea aleasă a unei poete de nobilă clasă, paradigma cea mai adâncă a cărţii şi a autoarei ei,  totodată, neavând de a face cu lumea vulgară, gregară şi deşuchiată de-acuma, ci cu-o lume spiritualizată, demnă şi rafinată, de dinainte de a fi de colectivism invadată.

+++++++++++++++
Text original & comments: aici.

No comments:

Post a Comment