Thursday, July 18, 2013

Sorin Iliesiu a avut dreptate


Provocat de interpelarea skorpionului oranj de pe my blog, care m-a înşfăcat de guler şi m-a întrebat ritos ce părere am eu despre faptul că “trădătorul” Sorin Ilieşiu (“trădătorul” lui Traian Băsescu, a cărui demisie Sorin Ilieşiu a cerut-o în mod protocronic, vezi bine) a spus la B1 cum că  “fostul deţinut politic Alexandru Paleologu a făcut mai mult rău decât noul preşedinte al Institutului Culutural Român, Lilian Zamfiroiu, prin colaborarea cu Securitatea”, i-am răspuns lu SkorpiSorin Ilieşiu are dreptate, în fond, iar acum şi aici vreau să amărunţesc de ce am spus asta.


Motivul principal este acela că dacă despre vechiul activist asecist Lilian Zamfiroiu nimeni nu se aştepta ca ex-tovul să fie altceva decât părea şi mai mult decât atât – cu vorbuliţa  aia celebră de pe frontispiciul “României Mari” – : era imposibil ca în calităţile sale oficiale, dinainte şi după ce comunizmul a căzut în gât şi cică s-a frânt urât, LZ să nu fi fost cântăreţ la Dynamo, şi înainte, ca şi după potop, repet, sau chiar să fie acoperit c-un drăcuţ clop de diplomat preste ochişoru-i secret, de ciclop, stimatul tov acţionând însă c-un nobil şi patriotic scop, după părerea tovilor şi băieţilor ce l-or fi folosit pe acest om ca onest servant al siguranţei statului, căruia şi căreia “teroriştii” i-au aruncat în decembrie 1989 binecunoscutul prosop, în schimb, despre conu Alecu, intelectualul fin care i-a impresionat dintotdeauna pe tovii şi băieţii culturnici şi chiar pe colegii intelectuali mai spălaţi cu garderoba-i, cu şarmu-i şi cu manierele-i de veritabil boier al minţii oierilor din Carpaţi, chit că admiratorii conului n-ar fi fost niciodată capabili să enumere titlurile bibliografice pe care îşi bazau impresia că Al Paleologu e altceva decât era, recte un normal eseist de serie A dup-aciia, c-un stil, ce-i drept, ceva mai artist decât al scribăieţilor iepocali de soi colectivist, ei bine, despre charismaticul eseist nimeni nu se aştepta ca la un moment dat să fi fost turnător securist, cu ştat de plată şi cu alte angarale despre care n-aş vrea să insist, iar când până la urmă s-a aflat adevărul adevărat chiar din gura boierului minţii altfel mereu inspirat & relaxat, acest lucru i-a şocat pe toţi cei care crezuseră până atunci în rolul intelectualului luminat din rezistenţa culturală de pe nat… :( Păi, dacă n-avusesem şi noi o rezistenţă anticomunistă ca-n Polonia, Cehoslovacia, Ungaria etc., ne mândream măcar cu faptul c-am avut o rezistenţă culturală sadea, cum ar veni, însă când am descoperit că până şi corifeii acestei “rezistenţe culturale” de pe plaiul cu boys al Mioriţii făcuseră pactul cu drakula din d.u.i.-şoare, unii chiar pe parale tale quale, acest adevăr crunt ca vestea unei boli fatale ne-a făcut mai mult rău, păi cum drea, decât acela de a afla azi că un activist asecist, utecist sau comunist din Iepoca Cea a fost şi-a rămas chiar ceea ce părea, n-aşa…? Adicătelea, ori te poartă cum ţi-i vorba, ori vbeşte cum ţi-i portul, aloo…

În ce mă priveşte, n-am avut absolut nicio milă atunci când am aflat – în anii 90 – că “ambasadorul golanilor” a turnat şi el, şi mai rău decât atât : că va fi fost premiat de tovii şi băieţii pe care conu, la urma urmei, i-a ajutat s-arate cu degetul şi spre alţi intelighenţi care au defectat moral şi să demostreze astfel că “toţi suntem vinovaţi pentru ce s-a întâmplat“, halal… Când lui Al Paleologu i-a fost decernat, în 2000, primul premiu de excelenţă în cultura română, de o valoare pecuniară net superioară firimiturilor ce se azvârliseră scriitorimii conformiste până atunci, l-am rugat pe CTP să-mi publice în “Adevărul” articolul reprodus în dactilograma de mai jos, însă CTP (pe care tocmai îl propusesem candidat la preşedinţia Rumâniei, într-un apel din provincie…oops) s-a făcut că n-a vede, n-aude… Voila…:


Cu alte cuvinte, îmi menţin părerea că Sorin Ilieşiu n-a debitat bălării – cum cred talibanii portokaki – atunci când a zis ce-a zis.

++++++++++++++++++++++++++++
Text original & comments: aici.

No comments:

Post a Comment