Monday, June 30, 2014

Diferenţa dintre Polonia şi România


Nu doar în aceste date economico-financiare conjucturale constă diferenţa dintre Polonia şi România, ţări care numai în aparenţă au plecat din acelaşi blockstart, în 1990. Ca să înţelegem mai exact care e diferența reală dintre Polonia și România, precum și care e cauza profundă a acestei diferențe, trebuie să coborâm mai adânc, în trecutul relativ recent, măcar. În 1980, e.g., odată cu apariția în Polonia, în septembrie 1980, a mișcării Solidarność, a apărut şi la noi, practic printr-o minune singulară, în octombrie 1980, Apelul catre Europa, un protest absolut independent de mișcarea din Polonia (experto credite!) și cu o ideologie din capul locului net anticomunistă, spre deosebire de ideologia Solidarność, inițial strict sindicalistă și care abia ulterior va fi dobândit trendul anticomunist binecunoscut. Dacă însă despre Solidarność a auzit tot globul pământesc, iar Walesa, unul din liderii Solidarność, e socotit un erou al lumii libere, nu doar al poporului polonez, „Apelul către Europa” a rămas și azi practic necunoscut majorității românilor, iar elita noastră politică și intelectuală, care totuși are oarecare cunoștință despre acest manifest, nu ştie cum să facă și să dreagă ca să-l minimalizeze, nu să-l evidențieze. Cu alte cuvinte, e vorba de deosebirea – esențială – dintre un popor care a ştiut să-şi prezerve şi să-şi respecte noblețea, fiind crescut și educat în cultul eroilor și al recunoştinţei față de valorile naționale reale și un popor care, după ce elita sa modernistă, ce se încropise, cu chiu cu vai, în secolul de după revoluţia de la 1848, unirea de la 1856 şi  dobândirea independeţei statale la 1877, a fost decimată de cel mai stupid regim comunist (cu excepția regimului stalinist-sovietic, evident) din „Lagărul Socialist”, trăiește în prezent efectiv de azi pe mâine, condus tot de fostul „detașament de frunte al clasei muncitoare”, care s-a dat de trei ori peste cap la „revoluție” și s-a transformat dintr-o haită de lupi înfiorătoare într-o haită de fiare meschine, pizmașe și rânjitoare, tale quale.
++++++++++++++++++
Text original & comments: aici.

No comments:

Post a Comment